Démonstration du club Alpilles tai chi chuan : BA SHI TAOLU

Démonstration du club Alpilles tai chi chuan : BA SHI TAOLU